\ Students

dot Students

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2009/2010 (Metropolitní univerzita Praha)

 • Turecko a Evropská unie (Alice Michková, Zuzana Bečková, Magdalena Müllerová)
 • Hnutí Tálibán (Hana Tintěrová, Václav Rabs, Jiří Svoboda)
 • Íránské prezidentské volby 2009 (Jan Brodský)
 • Hamás po volbách 2006 (Jaroslav Smrž)
 • Islám vs.sekularismus v Turecku (Jakub Hollman)
 • Mahmúd Ahmadínežád: bilance jeho prezidentství 2005-2009 (Roman Bicek)
 • Palestinská politika 1948-2009 (Roman Shbat)
 • Hnutí Hizballáh (Dana Šteinigerová, Lenka Vajdová)
 • Politický islám v Saúdské Arábii (Irena Vítková)
 • Islám v Itálii (Simona Kašparová)
 • (Kristýna Rungeová)

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2009/2010 (Metropolitní univerzita Praha)

 • Turecko a Evropská unie (Irena Vondráčková, Martin Vála, Tomáš Doucha)
 • Hnutí Tálibán (Lukáš Hornof, Kamil Pýcha)
 • Hamás po volbách 2006 (Šárka Vojtěchová, Klára Pavlíčková)
 • Hnutí Hizballáh (Jan Štrbík)
 • Mahmúd Ahmadínežád: bilance jeho prezidentství 2005-2009 (Nikola Jermářová)
 • Politický islám v Jordánsku (Leona Moustafa)
 • Specifika zahraniční politiky Tuniské republiky (Hana Rezgui)
 • Íránské prezidentské volby 2009 (Omar Jamaein)
 • Role islámu ve společenském a politickém životě Blízkého východu (Michaela Chvojková)
 • Islám v Itálii (Jitka Pavlovičová)
 • Islám v Německu (Martina Kyrianová)
 • Islám v Kosovu (Petr Tesařík)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 (Metropolitní univerzita Praha)

 • Islám ve Francii (Struhová Kateřina, Zemanová Renata)
 • Islám v Belgii (Filípková Petra)
 • Islám v Německu (Vojtěchová Petra)
 • Islám ve Velké Británii (Hála Adam, Vondráček Petr)
 • Krize v Dárfúru (Kubát Tomáš, Sládková Martina, Toman Pavel)
 • Působení ČR v okupované Palestině: Rozvojová a transformační spolupráce, humanitární pomoc (Voňavková Anna)
 • Organizace islámské konference (Nohelová Petra)
 • Íránský jaderný program (Bojanovský Jan)

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2008/2009 (Metropolitní univerzita Praha)

 • Střet civilizací? (Mašek Martin, Ludvík Michal, Pivokonský Michal)
 • Islám ve Francii (Vondráčková Jana, Doležalová Alice)
 • Islám v Německu (Stejskalová Kateřina)
 • Islám ve Velké Británii (Janeba Martin)
 • Arabsko-izraelský konflikt (Lajpold Ladislav)
 • Politická a ekonomická integrace arabského světa (Střílka Václav, Mayerová Evelina, Jarošová Kristina)
 • Obraz islámu v českých tištěných médiích (Drahoňovský Tomáš)
 • Hizballáh (Finová Lucie)
 • Televizní stancie al-Džazíra (Tronečková Vratislava)
 • Reformizmus a konzervativizmus v islamskom svete: vnútroštátne a zahranično-politické implikácie (Toman Jozef)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2006/2007

 • Íránská kinematografie (rezervace – Kateřina Bryndová)
 • Íránská islámská revoluce (rezervace – Jan Kochman)
 • Islamisté u volebních uren (rezervace – Martina Přikrylová)
 • Mahmúd Muhammad Táhá a "Druhé poselství islámu" (rezervace – Táňa Habermannová)
 • Muhammad Iqbál, "duchovní otec Pákistánu" (rezervace – Martina Valentová)
 • Abdassalám Jásín a politický islám v Maroku (rezervace – Simona Běhounková)
 • Ajman az-Zawáhirí a ideologie al-Qá'idy (rezervace – Zbyněk Tarant)
 • Amr Chálid, "Billy Graham islámu" (rezervace – Jiří Sládek)
 • Role ženy v současné saúdskoarabské společnosti (rezervace – Vlasta Malika Kubingerová)
 • Hnutí Nurculuk a Fethullah Gülen (rezervace – Aneta Janoušková)
 • Humanitární krize v Somálsku (rezervace – Kateřina Rudincová)
 • Islámské sekty v Sýrii (rezervace – Pavlína Štefanová)
 • Wahhábismus (rezervace – Jitka Dvořáková)
 • Fenomén transformace teroristického hnutí v politickou stranu (rezervace – Daniel Harmach)

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2006/2007

 • Média v Saúdské Arábii (rezervace – Pavlína Charvátová)
 • Politická a ekonomická integrace arabského světa (rezervace – Soňa Lomičková)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2005/2006

Al-Manár: Televizní stanice Hizbulláhu (Čečáková Tereza) – zadáno 10. 5. 2005
Autorka bakalářské práce zpracuje následující témata: obecný přehled satelitních televizí na Blízkém východě, zařazení al-Manáru v tomto rámci, zajištění provozu televize al-Manár, vztah televize al-Manár a hnutí Hizbulláh, programové složení a jeho využití k podpoře hnutí Hizbulláh, propaganda a její vliv v zahraničí.
Mírový proces na Blízkém východě (Maderová Eliška) – zadáno 11. 5. 2005
Autorka bakalářské práce zpracuje téma "Mírového procesu na Blízkém východě". Ve své práci zhodnotí mírové dohody z Osla, zamyslí se nad důvody neúspěchu summitu v Camp Davidu a jednání v Tábě. Na základě prostudované literatury vysvětlí klíčové otázky mírových jednání, jako např. otázku Jeruzaléma, práva na návrat, židovských osad, palestinských uprchlíků aj.
Krize v Dárfúru (Flekal Jan) – zadáno 12. 5. 2005
Autor bakalářské práce zpracuje na základě prostudované literatury a monitorování zpráv ve světových médiích téma Krize v Dárfúru. Poukáže na její hlavní příčiny a vysvětlí je v kontextu historického vývoje v Súdánu. Také identifikuje jednotlivé aktéry konfliktu a charakterizuje jejich roli. Zvláštní kapitolu věnuje současnému humanitárnímu úsilí různých mezinárodních organizací v regionu.
Hnutí Hamás (Mikolášková Jana)
Autorka bakalářské práce zpracuje téma palestinského hnutí Hamás. Na základě prostudované literatury toto hnutí zařadí na jedné straně do kontextu palestinského národního hnutí, na druhé straně do kontextu hnutí obecně. Ve své práci dále pojedná o okolnostech vzniku hnutí Hamás, jeho kořenech ve sdružení Muslimských bratří, dále o jeho struktuře, ideologii a politických aktivitách.
Youssef Chahine a jeho filmová tvorba (Frantová Milada)
Autorka bakalářské práce se seznámí se stěžejní tvorbou režiséra Youssefa Chahina (zejména s jeho autobiografickou trilogií Alexandrijská trilogie a filmy Káhirské nádraží, Osud, Emigrant a Saladin) a kriticky jeho dílo zhodnotí v kontextu kinematografické tvorby arabského světa.
Islám a ženská obřízka (Heroldová Veronika) – zadáno 10. 5. 2005
Autorka bakalářské práce zpracuje téma ženské obřízky v islámských zemích. Na základě antropologických studií a jiné relevantní sekundární literatury geograficky zmapuje fenomén ženské obřízky v islámském světě a objasní původ tohoto fenoménu. Autorka dále ve své bakalářské práci shrne debaty o ženské obřízce probíhající v islámských zemích (mj. vyjádření islámských učenců) a vysvětlí, jak fenomén ženské obřízky souvisí – pokud nějak – s učením islámu. Autorka do své práce také zahrne reakce západního světa ne fenomén ženské obřízky.
Sajjid Qutb (Kasincová Žaneta)
Autorka bakalářské práce prostuduje některé z děl Sajjida Qutba (dle vlastního výběru) a na jeho základě a po seznámení se s relevantní sekundární literaturou zařadí Sajjida Qutba do kontextu islámského myšlení 20. století, srovná jej s jinými islámskými mysliteli a zhodnotí jeho roli jak v rámci Egypta, tak v islámském světě obecně.
Ideologické kořeny íránské islámské revoluce (Tomková Alena) – zadáno 20. 2. 2006
Autorka bakalářské práce rozpracuje na základě relevantních pramenů a literatury následující otázky: rozšíření a institucionalizace šíitského islámu na území dnešního Íránu, westernizace Íránu za dynastie Pahlaví, reakce na westernizaci, ideologie íránské islámské revoluce a vítězství revoluce – Velájat-e Faqíh.

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2005/2006

Občanská válka v Súdánu (Dvořák Jiří, Bc.) – zadáno 12. 5. 2005
Autor diplomové práce zpracuje téma "Občanské války v Súdánu". Stěžejním tématem práce bude konflikt na jihu země, od jeho vypuknutí až do podepsání mírové smlouvy v roce 2005. Na základě prostudované literatury autor pojedná o zásadních příčinách tohoto konfliktu, příp. i dalších konfliktů v ostatních periferních regionech země.
Mučednictví a džihád v arabských a íránských televizích (Kovaříková Anna, Bc.) – zadáno 13. 5. 2005
Autorka diplomové práce zpracuje téma "Mučednictví a džihád v arabských a íránských televizích". Ke své práci využije televizních klipů, jež publikoval The Middle East Media Research Institute, relevantní úryvky přeloží a na základě prostudované literatury okomentuje, interpretuje a utřídí.