\ Arabština & perština – překlady, tlumočení, výuka \ Kurzy: arabština, egyptština, perština, turečtina

dot Kurzy: arabština, egyptština, perština, turečtina

Džám-e Džam

Džám-e Džam

Všechny kurzy se konají na adrese jazykové školy Džám-e Džam

Ostrovského 253/3
stanice metra Anděl (výstup na Knížecí)

Arabská kinematografie aneb poznejte arabský svět prostřednictvím filmů Prostřednictvím výkladu o arabské kinematografii doprovázeného ukázkami z filmů i projekcemi celovečerních filmů z Egypta, Tuniska, Alžírska, Sýrie, Libanonu, Maroka či Palestiny poznáte pestrost a rozmanitost arabského světa.

Íránská kinematografie aneb poznejte Írán prostřednictvím filmů Prostřednictvím tématických přednášek, ukázek z filmů i projekcí celovečerních filmů režisérů Forough Farrokhzad, Dariush Mehrjui, Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Jafar Panahi, Majid Majidi, Maryam Shahriar, Rakhsan Bani-Etemad aj. poznáte Írán tak, jak jste doposud neměli možnost jej poznat.

Arabština 1 je určena úplným začátečníkům. Během šesti lekcí se naučíte číst a psát arabské písmo a používat jednoduché konverzační fráze typu: jak se máš, odkud jsi, těší mě apod. Následně na této úrovni zvládnete tvoření jmenných a slovesných vět a užívání přítomného a budoucího času základních sloves. Po absolvování kurzu budete schopni se představit a jednoduchými větami konverzovat na témata jako rodina, studium, zaměstnání. Získáte tak dobré základy pro další studium moderní spisovné arabštiny nebo některého z dialektů.

Arabština 2 je určena těm zájemcům o studium arabštiny, kteří již zvládli arabské písmo, základní konverzační fráze a vyjádření přítomného času sloves. Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One (od 3. lekce) a dalších studijních materiálů poskytnutých vyučujícím. Na této úrovni se studenti naučí mimo jiné používat slovesa v minulém čase či stupňovat přídavná jména a příslovce. Po absolvování kurzu budou schopni konverzovat na řadu témat z každodenního života. Naučí se např. vyplňovat příletovou kartu na letišti, dorozumět se v hotelu, v restauraci atd.

Arabština 3 je určena mírně pokročilým studentům, kteří již kromě arabského písma zvládli i základní gramatické jevy (zejména vyjádření přítomného, budoucího a minulého času). Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One (od 7. lekce) a dalších studijních materiálů poskytnutých vyučujícím. Studenti si na této úrovni zásadně obohatí slovní zásobu a naučí se dorozumět se na trhu, v bance, na poště, u lékaře apod. Po skončení kurzu budou schopni konverzovat na témata jako čtvero ročních období, volný čas, cestování, život v zahraničí apod.

Arabština 4 je určena středně pokročilým studentům, kteří již zvládli vyjádření různých časů i způsobů v arabštině (např. modálních sloves chtít, muset, moci). Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One (od 10. lekce) a dalších studijních materiálů poskytnutých vyučujícím. Studenti si na této úrovni zásadně obohatí slovní zásobu, osvojí si vybrané syntaktické jevy a naučí se mluvit o tématech jako turistika, oslavy svátků, tradice a rozmanité reálie arabského světa.

Arabština 5 je určena pokročilým studentům, u nichž se kromě konverzačních dovedností a znalosti základních gramatických jevů předpokládá obeznámenost s nejběžnějšími slabými slovesy a rozšířenými slovesnými kmeny (II. až V.). Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One (od 16. lekce) a dalších studijních materiálů dodaných vyučujícím. Součástí kurzu budou mimo jiné poslechy a analýza televizních pořadů typu "kalendária" a jiných autentických materiálů poskytujících mnoho informací o reáliích arabského a islámského světa.

Arabština 6 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení svých vyjadřovacích schopností, jakož i porozumění čtenému textu i mluvenému slovu. Během výuky bude kladen důraz na využití audiovizuálních materiálů z učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part Two a jiných zdrojů.

Egyptská hovorová arabština 1-3 je určena těm zájemcům o studium arabštiny, kteří si chtějí osvojit konverzační dovednosti v egyptské hovorové arabštině s důrazem na schopnost dorozumět se v každodenních situacích. Při studiu egyptské hovorové arabštiny budeme využívat primárně učebnice Mustafy Mughazyho Dardasha Egyptian Arabic a jiné materiály poskytnuté vyučujícím. Po absolvování kurzu budete schopni konverzovat na témata jako rodina, studium či zaměstnání a domluvíte se na ulici, v kavárně, restauraci, na trhu apod.

Perština 1 je určena úplným začátečníkům. Při výuce budeme mimo jiné používat učebnici perštiny od Manuchehra Kouchaka: A Textbook for Reading and Listening Comprehension in the Persian Language a řadu dalších materiálů, včetně poslechových. Během několika málo prvních lekcí zvládneme perské písmo a naučíme se dorozumět v běžných situacích. V rámci kurzu se také dozvíte mnohé o íránských a islámských reáliích. Po jeho absolvování budete schopni jednoduchými větami konverzovat na témata jako rodina, studium, zaměstnání a získáte dobré základy pro další studium perštiny.

Perština 2 je určena mírně pokročilým studentům, kteří již zvládli perské písmo a základní gramatické jevy (zejména přítomný a minulý čas vybraných sloves). Na této úrovni se studenti naučí konverzovat na řadu témat, např. čtvero ročních období, dovolená, cestování atd. Z gramatických jevů si v tomto kurzu studenti osvojí průběhové časy sloves, budoucí čas, modální slovesa aj. Při kurzu bude kromě jiných učebních materiálů využívána učebnice perštiny od Manuchehra Kouchaka: A Textbook for Reading and Listening Comprehension in the Persian Language.

Perština 3 je určena středně pokročilým studentům, kteří již kromě přítomného a minulého času sloves zvládli i vyjádření budoucího času a modálních sloves chtít, moci, muset apod. Na této úrovni si studenti zásadně obohatí slovní zásobu a naučí se konverzovat na témata týkající se různých íránských reálií. Z gramatiky se mimo jiné naučí používat další slovesné časy a tvořit podmínkové věty.

Copyright (C) 2018 Iveta Smržová. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.

Proč studovat arabštinu či perštinu v jazykové škole Džám-e Džam?

PEDAGOGICKÉ ZKUŠENOSTI: Lektorka je absolventkou kurzu pro výuku orientálních jazyků na Georgetown University ve Washingtonu a má s výukou jazyků mnohaleté zkušenosti. Sama studovala u vynikajících pedagogů v Sýrii, Tunisku, Íránu aj.

KVALITNÍ STUDIJNÍ MATERIÁLY: Pro výuku používáme nejkvalitnější zahraniční učebnice s DVD či audio nahrávkami.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTŮM I VE SKUPINOVÝCH KURZECH: Nemůžete-li se například dostavit na hodinu, dostanete do své emailové schránky veškeré informace o probírané látce i potřebné materiály pro její nastudování, včetně audio nahrávek.

Pro více informací – včetně mp3 ukázek jednotlivých úrovní kurzů – vizte stránky společnosti Džám-e Džam.

Kurzovné v naší jazykové škole lze hradit také prostřednictvím služby Benefity. Poplatek za zpracování je 10% účtované částky.


JARNÍ KURZY 2018

ARABŠTINA 1
 • Den a čas: Středa 10:00-11:30 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 21.2.2018 – 30.5.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 1
 • Den a čas: Středa 19:10-20:40 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 21.2.2018 – 30.5.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 1
 • Den a čas: Sobota 14:00-17:15 jednou za dva týdny PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 24.2.2018 – 2.6.2018
 • Rozsah kurzu: 8 setkání à 180 minut
 • Cena kurzu: 4500,- Kč
ARABŠTINA 2
 • Den a čas: Pondělí 17:30-19:00 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 12.2.2018 – 28.5.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 2
 • Den a čas: Úterý 10:00-11:30 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 27.2.2018 – 19.6.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 3
 • Den a čas: Pondělí 19:10-20:40 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 12.2.2018 – 28.5.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 5
 • Den a čas: Čtvrtek 19:10-20:40 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 1.3.2018 – 7.6.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 7
 • Den a čas: Středa 17:30-19:00 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 21.2.2018 – 30.5.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 12
 • Den a čas: Úterý 17:30-19:00 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 20.2.2018 – 12.6.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA pro pokročilé
 • Den a čas: Středa 19:10-20:40 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 21.2.2018 – 30.5.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
EGYPTŠTINA 1
 • Den a čas: dle dohody PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: dle dohody
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
EGYPTŠTINA 2
 • Den a čas: Úterý 19:10-20:40 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 20.2.2018 – 12.6.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
PERŠTINA 1
 • Den a čas: dle dohody PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: dle dohody
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
PERŠTINA 1
 • Den a čas: Sobota 13:30-16:45 jednou za dva týdny PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 3.3.2018 – 9.6.2018
 • Rozsah kurzu: 8 setkání à 180 minut
 • Cena kurzu: 4500,- Kč
PERŠTINA 2
 • Den a čas: Čtvrtek 15:50-17:20 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 22.2.2018 – 31.5.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
PERŠTINA 3
 • Den a čas: Sobota 10:00-13:15 jednou za dva týdny PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 3.3.2018 – 9.6.2018
 • Rozsah kurzu: 8 setkání à 180 minut
 • Cena kurzu: 4500,- Kč
PERŠTINA 4
 • Den a čas: Čtvrtek 17:30-19:00 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 22.2.2018 – 31.5.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč

PODZIMNÍ KURZY 2017

ARABŠTINA 1
 • Den a čas: Pondělí 17:30-19:00 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 2.10.2017 – 22.1.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 1
 • Den a čas: Úterý 15:50-17:20 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 7.11.2017 – 20.2.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 1
 • Den a čas: Úterý 10:00-11:30 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 31.10.2017 – 13.2.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 1
 • Den a čas: Sobota 17:00-20:15 jednou za dva týdny PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 7.10.2017 – 20.1.2018
 • Rozsah kurzu: 8 setkání à 180 minut
 • Cena kurzu: 4500,- Kč
ARABŠTINA 2 od 2. lekce I. dílu
 • Den a čas: Pondělí 19:10-20:40 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 2.10.2017 – 22.1.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 3 od 6. lekce I. dílu
 • Den a čas: Úterý 19:10-20:40 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 3.10.2017 – 16.1.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 3 od 4. lekce I. dílu
 • Den a čas: Sobota 17:00-20:15 jednou za dva týdny PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 14.10.2017 – 27.1.2018
 • Rozsah kurzu: 8 setkání à 180 minut
 • Cena kurzu: 4500,- Kč
ARABŠTINA 4 od 10. lekce I. dílu
 • Den a čas: Čtvrtek 19:10-20:40 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 26.10.2017 – 8.2.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 6 od 15. lekce I. dílu
 • Den a čas: Středa 17:30-19:00 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 11.10.2017 – 24.1.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA 11 od 6. lekce II. dílu
 • Den a čas: Úterý 17:30-19:00 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 17.10.2017 – 30.1.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
ARABŠTINA pro pokročilé od 3. lekce III. dílu
 • Den a čas: Středa 19:10-20:40 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 11.10.2017 – 24.1.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
EGYPTŠTINA 1
 • Den a čas: Úterý 19:10-20:40 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 17.10.2017 – 30.1.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
EGYPTŠTINA 4
 • Den a čas: Pátek 17:30-19:00 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 27.10.2017 – 16.2.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
PERŠTINA 1
 • Den a čas: Čtvrtek 15:50-17:20 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 12.10.2017 – 25.1.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
PERŠTINA 1
 • Den a čas: Sobota 9:00-12:15 jednou za dva týdny PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 28.10.2017 – 10.2.2018
 • Rozsah kurzu: 8 setkání à 180 minut
 • Cena kurzu: 4500,- Kč
PERŠTINA 2
 • Den a čas: Čtvrtek 14:10-15:40 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 12.10.2017 – 25.1.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
PERŠTINA 2
 • Den a čas: Sobota 12:30-15:45 jednou za dva týdny PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 28.10.2017 – 10.2.2018
 • Rozsah kurzu: 8 setkání à 180 minut
 • Cena kurzu: 4500,- Kč
PERŠTINA 3
 • Den a čas: Čtvrtek 17:30-19:00 PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 12.10.2017 – 25.1.2018
 • Rozsah kurzu: 15 setkání à 90 minut
 • Cena kurzu: 4200,- Kč
TUREČTINA 1
 • Den a čas: Sobota 10:00-13:15 jednou za dva týdny PŘIHLÁSIT SE
 • Termín konání: 7.10.2017 – 20.1.2018
 • Rozsah kurzu: 8 setkání à 180 minut
 • Cena kurzu: 4500,- Kč
Jazykové školy a jazykové kurzy - toplist škol a kurzů