\ Arabština & perština – překlady, tlumočení, výuka \ Al-lugha al-'arabíja اللغة العربية

dot Al-lugha al-'arabíja اللغة العربية

NOVÉ KURZY ARABŠTINY, PERŠTINY A TUREČTINY ZDE

VÝUKA ARABŠTINY V PRAZE
  • výuka moderní spisovné arabštiny a egyptské hovorové arabštiny
  • mnohaleté zkušenosti s výukou orientálních jazyků na všech úrovních, včetně univerzitní
  • využívání audiovizuální techniky a nejnovějších výukových metod
  • lektorka je absolventkou kurzu pro výuku orientálních jazyků na Georgetown University, přední instituci pro výuku orientálních jazyků

Výuka arabštiny probíhá

  • primárně dle učebnice Alif Baa with DVDs a 3-dílné řady al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya with DVDs (Brustad, Al-Batal, Al-Tonsi)
  • dále dle učebnice Ahlan wa Sahlan: Functional Modern Standard Arabic for Beginners (Mahdi Alosh)
  • doplňkově dle 3-dílné učebnice organizace ALECSO al-Kitáb al-Asásí fí taclím al-lugha al-carabíja li-ghajr an-nátiqín bihá
  • případně dle tuniské řady al-cArabíja al-Mucásira a kuvajtské řady Assilsilah – Arabic for Foreigners (Phase 1-3)