Střet kultur a civilizací – islám a Evropa
 
   
  NE zkladnm
\ Courses \ Střet kultur a civilizací – islám a Evropa

Střet kultur a civilizací – islám a Evropa
ROZVRH PŘEDMĚTU V LS 2008
Čtvrtek 15.00-16.30
STRUČNÁ ANOTACE PŘEDMĚTU

Účelem tohoto kurzu je poskytnout studentům základní vhled do současné diskuze o problematice "střetu kultur a civilizací", přičemž zvláštní důraz bude položen na kritickou reflexi minulosti, přítomnosti a možné budoucnosti vztahů mezi islámem a západní civilizací v širokém historickém a sociokulturním kontextu. Stěžejní část kurzu bude věnována nejaktuálnějším událostem týkajícím se vztahu islámu a Západu, zejména pak rozličným aspektům islámu na evropském kontinentě.

PODMÍNKY PRO SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ

Podmínkou pro splnění zkoušky je úspěšné napsání vědomostního testu (40% celk. hodnocení) a odevzdání závěrečné eseje v rozsahu minimálně 10 normostran (60% celk. hodnocení).

ZÁKLADNÍ LITERATURA
 • Barša, Pavel: Západ a islamismus – střet civilizací nebo dialog kultur?, CDK, Brno 2001
 • Fukuyama, Francis: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publisher, Praha 2002
 • Huntington, Samuel P.: Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu, Rybka Publishers, Praha 2001
 • Kepel, Gilles: Válka v srdci islámu, Karolinum, Praha 2006
 • Kropáček, Luboš: Islám a Západ – Historická paměť a současná krize, Vyšehrad, Praha 2002
 • Lewis, Bernard: Dějiny Blízkého východu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996
 • Lewis, Bernard: Kde se stala chyba? Vliv Západu na Střední východ a následná odpověď. Praha: Volvox Globator, 2003
ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA
viz rozpis literatury k jednotlivým přednáškám

OBSAH PŘEDNÁŠEK

1. Historie vzájemného potýkání muslimů s křesťany (28. února 2008)
 • Kropáček, Luboš (2002). Islám a Západ. Historická paměť a současná krize. Praha: Vyšehrad.
 • Lewis, Bernard (2003). Kde se stala chyba? Vliv Západu na Střední východ a následná odpověď. Praha: Volvox Globator.
2. Úpadek islamismu? (6. března 2008)
 • Kepel, Gilles (2002). Jihad. The Trail of Political Islam. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Roy, Olivier (1996): The Failure of Political Islam. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. 11. září 2001 – naplnění Huntingtonova hypotetického konstruktu? (13. března 2008)
 • Barša, Pavel (2001). Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog kultur? Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
 • Halliday, Fred (2002). Two Hours that Shook the World. London: Saqi Books.
4. Muslimové na Západě I. (20. března 2008)
 • Hunter, Shireen T. (ed.) (2002) Islam: Europe’s Second Religion. The New Social, Cultural, and Political Landscape. Praeger Publishers.
 • Kepel, Gilles (1997). Allah in the West. Islamic Movements in America and Europe. Cambridge: Polity Press.
 • Pauly, Robert J. (2004). Islam in Europe. Integration or Marginalization? Ashgate Publishing.
5. Muslimové na Západě II. (27. března 2008)
 • Allievi, Stefano (ed.) (2003). Muslim Networks and Transnational Communities in and Across Europe. Leiden: Brill Academic Publishers.
 • Cesari, Jocelyne (2004). When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States. Palgrave Macmillan.
 • Roy, Olivier (2004). Globalized Islam. The Search for a New Ummah. New York: Columbia University Press.
6. Euroislám – tichá revoluce? (3. dubna 2008)
 • Ramadan, Tariq (2004). Western Muslims and the Future of Islam. New York: Oxford University Press.
7. Islám na Balkáně (10. dubna 2008)
 • Macháček, Štepán (2006). Islám na Balkáně v postkomunistickém období. Proměny a nové formy islámu v jihovýchodní Evropě v letech 1990-2005. Disertační práce (FF UK).
8. Fenomén televizní stanice al-Džazíra (17. dubna 2008)
 • Lynch, Marc (2006). Voices of the New Arab Public. Iraq, Al-Jazeera, and Middle East Politics Today. New York: Columbia University Press.
 • Miles, Hugh (2005). Al-Jazeera. The inside story of the Arab News Channel that is challenging the West. New York: Grove Press.
 • El-Nawawy Mohammed, and Adel Iskandar (2003). Al-Jazeera. The Story of the Network that Is Rattling Goverments and Redefining Modern Journalism. Westview Press.
 • Zayani, Mohamed (ed.) (2005). The Al Jazeera Phenomenon. Critical Perspectives on New Arab Media. Boulder: Paradigma Publishers.
9. "Válka proti terorismu" (24. dubna 2008)
 • Kepel, Gilles (2006). Válka v srdci islámu. Praha: Nakladatelství Karolinum.
10. Konec dějin? (15. května 2008)
 • Fukuyama, Francis. 2002. Konec dějin a poslední člověk. Rybka Publishers.
11. Střet civilizací nebo nenásilná koexistence? (22. května 2008)
 • Huntington, Samuel P. 2001. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Rybka Publishers.
 • Hunter, Shireen T. (1998). The Future of Islam and the West. Clash of Civilizations or Peaceful Coexistence? London: Praeger Publishers.