Přední ideologové soudobého islámu
 
   
  NE zkladnm
\ Courses \ Přední ideologové soudobého islámu

Přední ideologové soudobého islámu
ROZVRH PŘEDMĚTU V ZS 2005
Středa 15.45-17.25 SP-210
POŽADAVKY NA STUDENTY
Od studentů se očekává aktivní účast na hodinách, důkladná příprava (dle zadané četby), přednesení referátu (viz níže) a vypracování seminární práce v rozsahu 8-10 stran.
HODNOCENÍ STUDENTŮ
40% aktivní účast v diskusích, 30% referát, 30% seminární práce.
1. hodina
ÚVOD: Typologie moderního islámského myšlení

"PROTOTYPY" MODERNÍCH ISLÁMSKÝCH MYSLITELŮ

2. hodina
 • SAJJID DŽAMÁLUDDÍN AL-AFGHÁNÍ (1838/9-1897), pionýr islámského modernismu a protiimperialistického aktivismu
 • MUHAMMAD ABDUH (1849-1905), ústřední postava islámského modernismu
3. hodina
 • MUHAMMAD IQBÁL (1873-1938), "duchovní otec Pákistánu"
 • SAJJID ABÚ 'L-A`LÁ MAWDÚDÍ (1903-1979) & předvoj islámské revoluce
 • MARYAM JAMEELAH (n. 1934), hlas konzervativního islámu
4. hodina
 • HASAN AL-BANNÁ (1906-1949), zakladatel Asociace muslimských bratří
 • SAJJID QUTB (1906-1966), ideolog a "mučedník" islámského oživení

VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ ŠÍITSKÉHO ISLÁMU

5. hodina
 • `ALÍ ŠARÍ`ATÍ (1933-1977): učitel, kazatel a rebel - "ideolog íránské revoluce"
 • ÁJATOLLÁH RÚHOLLÁH CHOMEJNÍ (1902-1989): právník, mystik a politik
 • MÚSÁ AS-SADR (1928-zmizel 1978)
 • MUHAMMAD BÁQIR AS-SADR (1935-1980)

"POLITICKÝ ISLÁM" V SEVERNÍ A VÝCHODNÍ AFRICE

6. hodina
 • HASAN AT-TURÁBÍ (n. 1932) & koncept "islámského státu"
 • Versus "heretik" MAHMÚD MUHAMMAD TÁHÁ (popraven 1985) & druhé poselství islámu
 • RÁŠID GHANNÚŠÍ (n. 1941), aktivista v exilu
 • ABD AS-SALÁM JÁSÍN a politický islám v Maroku

POST-ISLAMISTICKÉ A POST-MODERNISTICKÉ REKONCEPTUALIZACE

7. hodina
 • Transformace politického islámu: ABDOLKARIM SOROUSH (n. 1945), "the Martin Luther of Islam"
 • Revizionistický politický islám: ANWAR IBRAHIM (n. 1947), symbol reformního hnutí v Malajsii
 • "Nepolitický" politický islám: ABDURRAHMAN WAHID (n. 1941), učenec prezidentem

ALTERNATIVY PRO 21. STOLETÍ

8. hodina
 • Militantní aktivismus: AJMAN AZ-ZAWÁHIRÍ
 • Dialog civilizací: MUHAMMAD CHÁTAMÍ
TÉMATA REFERÁTŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ
 • Muhammad Iqbál (Adéla Svobodová)
 • Maryam Jameelah (Milada Frantová)
 • Hasan al-Banná (Eliška Maderová)
 • Sajjid Qutb (Žaneta Kasincová)
 • Ájatolláh Rúholláh Chomejní (Zuzana Šiková)
 • `Alí Šarí`atí (Alena Tomková)
 • Mahmúd Muhammad Táhá (Gabriela Rišková)
 • Rášid Ghannúší (David Novák)
 • Abdurrahman Wahid (Daniela Hovorková)
 • Anwar Ibrahim (Pavel Otevřel)
 • Muhammad Chátamí (Tereza Aliová)