Moderní islám
 
   
  NE zkladnm
\ Courses \ Moderní islám

Moderní islám
ROZVRH PŘEDMĚTU V LS 2006
Středa 17.35–19.15 SP-312
STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU
Předmět se bude zabývat islámskými hnutími v moderním a současném světě. Zvláštní důraz bude kladen na vývoj ve 2. polovině 20. století.
POŽADAVKY NA STUDENTY
V průběhu zimního semestru studenti odevzdají teze své seminární práce s uvedenou bibliografií, v letním semestru vypracují seminární práci v rozsahu min. 10 stran. Pro zpracování seminární práce studenti použijí minimálně dvě zahraniční monografie a čtyři odborné články týkající se přímo zpracovávaného tématu. Mezní termín odevzdání seminárních prací je 17. května 2006.
HODNOCENÍ STUDENTŮ V ZÁVĚRU SEMESTRU
40% seminární práce, 60% vědomostní test.
POVINNÁ ČETBA V ZIMNÍM SEMESTRU
 • Kepel, Gilles: Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Atlantis, Brno 1996.
 • Kropáček, Luboš: Islámský fundamentalismus. Nakladatelství Vyšehrad, Praha 1996.
 • Mendel, Miloš: Islámská výzva. Z dějin a současnosti politického islámu. Atlantis, Brno 1994.
POVINNÁ ČETBA V LETNÍM SEMESTRU
 • Barša, Pavel: Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog kultur? Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno 2001.
 • Bergen, Peter L.: Svatá válka: autentické svědectví o tajemném světě Usámy bin Ládina. Praha 2001.
 • Introvigne, Massimo: Hamás. Islámský terorismus ve Svaté zemi. Vyšehrad, Praha 2003.
DOPORUČENÁ OBECNÁ LITERATURA
 • Fuller, Graham E.: The Future of Political Islam. New York, 2003.
 • Kepel, Gilles: Jihad. The Trail of Political Islam. Harvard University Press, 2002.
 • Kepel, Gilles: The War for Muslim Minds. Islam and the West. Harvard University Press, 2004.
 • Roy, Olivier: The Failure of Political Islam. Harvard University Press, 1996.
 • Roy, Olivier: Globalized Islam. The Search for a New Ummah. Columbia University Press, 2004.
 • Wiktorowicz, Quintan: Islamic Activism. A Social Movement Theory Approach. Indiana University Press, 2004.
ÚVOD - TYPOLOGIE ISLÁMSKÝCH HNUTÍ
WAHHÁBOVSKÉ HNUTÍ
 • Delong-Bas, Natana J.: Wahhabi Islam. From Revival and Reform to Global Jihad. Oxford University Press, 2004.
MUHAMMAD ABDUH, PIONÝR ISLÁMSKÉHO MODERNISMU
 • Hourani, Albert: Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939. Cambridge University Press, 2002.

KLASICKÁ HNUTÍ ISLÁMSKÉHO AKTIVISMU

HNUTÍ MUSLIMSKÝCH BRATŘÍ V EGYPTĚ
 • Abdo, Geneive: No God but God. Egypt and the Triumph of Islam. Oxford University Press, 2000.
 • Baker, Raymond William: Islam Without Fear. Egypt and the New Islamists. Harvard University Press, 2003.
 • Ibrahim, Saad Eddin: Egypt. Islam and Democracy. Critical Essays. The American University in Cairo Press, 2003.
 • Kepel, Gilles: Muslim Extremism in Egypt. The Prophet and Pharaoh. University of California Press, 2003.
 • Mitchell, Richard P.: The Society of the Muslim Brothers. London, 1969.
 • Rubin, Barry: Islamic Fundamentalism in Egyptian Politics. New York, 2002.
 • Wickham, Carrie Rosefsky: Mobilizing Islam. Religion, Activism, and Political Change in Egypt. Columbia University Press, 2002.
DŽAMÁ`AT-E ISLÁMÍ V PÁKISTÁNU
 • Nasr, Seyyed Vali Reza: The Vanguard of the Islamic Revolution, The Jama`at-i Islami of Pakistan. University of California Press, 1994.
NĚKOLIK INTERPRETACÍ ÍRÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REVOLUCE
 • Kurzman, Charles: The Unthinkable Revolution in Iran. Harvard University Press, 2004.
 • Moin, Baqer: Khomeini. Life of the Ayatollah. New York, 2000.
NÁRODNÍ VARIANTY KLASICKÉHO TÉMATU: JORDÁNSKÉ A SYRSKÉ BRATRSTVO
 • Abd-Allah, Umar F.: The Islamic Stuggle in Syria. Berkeley. 1983.
 • Wiktorowicz, Quintan: The Management of Islamic Activism. Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan. State University of New York, 2001.

ISLAMISMUS V AFRICE

ISLÁMSKÉ HNUTÍ V SEVERNÍ AFRICE (Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye)
 • Burgat, François & Dowell, William: The Islamic Movement in North Africa. University of Texas at Austin, 1997.
ISLAMISMUS V SÚDÁNU A AFRICKÉM ROHU
 • Burr, J. Millard & Collins, Robert O.: Revolutionary Sudan. Hasan al-Turabi and the Islamist State, 1989 – 2000. Boston, 2003.
 • De Waal, Alex: Islamism and Its Enemies in the Horn of Africa. Indiana University Press, 2004.
 • El-Affendi, Abdelwahab: Turabi's Revolution. Islam and Power in Sudan. London, 1991.
 • Warburg, Gabriel: Islam, Sectarianism and Politics in Sudan since the Mahdiyya. London, 2003.

ISLÁMSKÁ HNUTÍ NOVÉHO STYLU (ZÁVĚR 20. STOLETÍ)

PALESTINSKÝ ISLÁMSKÝ DŽIHÁD
 • Abu-Amr, Ziad: Islamic Fundamentalism in the West Bank and Gaza. Muslim Brotherhood and Islamic Jihad.
 • Hatina, Meir: Islam and Salvation in Palestine. The Islamic Jihad Movement. Tel Aviv University, 2001.
HAMÁS (ISLÁMSKÉ HNUTÍ ODPORU)
 • Mishal, Shaul & Sela, Avraham: The Palestinian Hamas. Vision, Violence, and Coexistence. Columbia University Press, 2000.
HIZBULLÁH
 • Harik, Judith Palmer: Hezbollah. The Changing Face of Terrorism. New York, 2004.
 • Jaber, Hala: Hezbollah. Born with a Vengeance. Columbia University Press, 1997.
TÁLIBÁN
 • Rashid, Ahmed: Taliban. Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. Yale University Press, 2001.
AL-QÁ`IDA
 • Anonymous: Through Our Enemies' Eyes. Osama bin Laden, Radical Islam, and the Future of America. Washington, D.C., 2003.
 • Bergen, Peter L.: Holy War, Inc. Inside the Secret World of Osama bin Laden. New York, 2002.
 • Al-Zayyat, Montasser: The Road to al-Qaeda. The Story of Bin Laden's Right-Hand Man. London, 2004.
ISLAMISMUS V IRÁKU PO PÁDU SADDÁMA HUSAJNA

ISLÁM ZA HRANICEMI ARABSKÉHO SVĚTA

NÁBOŽENSTVÍ A STÁT V TURECKU
 • Tapper, Richard: Islam in Modern Turkey: Religion, Politics and Literature in a Secular State. I. B. Tauris, 1991.
 • Toprak, Binnaz: Islam and political development in Turkey. Brill Leiden, 1981.
 • Yavuz, Hakan: Islamic Political Identity in Turkey. Oxford University Press, 2003.
 • Yavuz, Hakan & Esposito, John: Turkish Islam and the Secular State: The Gulen Movement. Syracuse University Press, 2003.
ISLÁM VE STŘEDNÍ ASII
 • Naumkin, Vitaly V.: Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. Rowman & Littlefield Publisher, Inc., 2005.
 • Rashid, Ahmed: Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia. Yale University Press, 2002.
ISLÁM V JIHOVÝCHODNÍ ASII
 • Abuza, Z.: Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror. Lynne Rienner Publishers, 2003.
 • Rabasa, A.: Political Islam in Southeast Asia: Moderates, Radicals and Terrorists. International Institute for Strategic Studies, 2003.
ISLÁM NA BALKÁNĚ (host)
ISLÁM V USA A ZÁPADNÍ EVROPĚ
 • Jackson, Sherman A.: Islam and the Blackamerican: Looking Toward the Third Resurrection. Oxford University Press, 2005.
 • Kepel, Gilles: Allah in the West. Islamic Movements in America and Europe. Cambridge, 1997.
 • Smith, Jane I.: Islam in America. Columbia University Press, 2000.
ISLÁM A NOVÁ MÉDIA
 • Bunt, Gary: Virtually Islamic: Computer-mediated Communication and Cyber Islamic Environments. University of Wales Press, 2000.
 • Bunt, Gary: Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments (Critical Studies on Islam). London, 2003.
TÉMATA SEMINÁRNÍCH PRACÍ
 • Bauerová Květa – Sebevražedné útoky
 • Bryndová Kateřina – Muslimové v Barmě
 • Círová Hana – Islám v Bahrajnu
 • Čermák Jakub – Hasan at-Turábí
 • Černá Martina – Usáma bin Ládin
 • Červinská Markéta – Atatürkovy reformy
 • Delawská Monika – Islámská hnutí v Libanonu
 • Dvořáková Jitka – Wahhábismus
 • Eliáš Petr – Ájatolláh Chomejní
 • Fořtová Šárka – Islám a jeho vztah k imperialismu
 • Habermannová Táňa – Hnutí černých muslimů v Americe
 • Hanuš Jan – Islám a muslimové v Bosně a Hercegovině
 • Harmach Daniel – Hizbulláh
 • Houdková Martina – Íránská islámská revoluce
 • Housková Alena – Náboženské skupiny v Jemenu ve 20. století
 • Janoušková Aneta – Hnutí Nurculuk a Fethullah Gülen
 • Kocmanová Pavlína – Íránská revoluce
 • Kochman Jan – Odraz idejí a kultury islámu v internetovém prostředí
 • Kovář Štěpán – Jezídé
 • Krůta Jan – Fundamentalismus
 • Kubingerová Vlasta – Saúdské ženy a jejich role ve společnosti
 • Kydlíček Jakub – Střední Asie
 • Markvart Daniel – Islámský džihád
 • Meduna David – Muslimští přistěhovalci v severských státech
 • Myslivečková Klára – Islámská fronta spásy
 • Němečková Markéta – Postsovětské muslimské státy a etnika
 • Němečková Tereza – Súfismus: tančící dervíši
 • Pátrová Hana – Obřízka
 • Pokorný Aleš – Islám a stát
 • Postupová Kateřina – Šíité v Iráku
 • Procházka Jiří – Ženy a islámská hnutí
 • Přikrylová Martina – Organizované islámské skupiny v současném Iráku
 • Rudincová Kateřina – Hamás
 • Sládek Jiří – Amr Khaled
 • Smutný Aleš – Brigády mučedníků od al-Aqsá
 • Štefanová Pavlína – Sovětsko-afghánský konflikt
 • Štěpánková Kateřina – Soudobá islámská hnutí v Tunisku
 • Štvánová Tereza – Islám ve Francii
 • Tarant Zbyněk – Ajman az-Zawáhirí a ideologie al-Qá`idy
 • Úlehla Tomáš – Alí Chameneí
 • Valentová Martina – Muhammad Iqbál
 • Vlčková Petra – IBDA/C (Islami Büyükdogu Akincilar Cephesi)
 • Vojtechová Šárka – Muslimští bratři v Sýrii
 • Žouželková Eva – Muslimské bratrstvo v Egyptě