Arabština 6
 
   
  NE zkladnm
\ Courses \ Arabština 6

Arabština 6

ROZVRH PŘEDMĚTU V LS 2006
Pondělí 13.55-17.25 SP-107
HODNOCENÍ STUDENTŮ V ZÁVĚRU SEMESTRU
30% domácí úkoly, 30% příprava na výuku a aktivita v hodině, 40% průběžné zápočtové testy.
ZÁKLADNÍ UČEBNICE
Brustad, Kristen et al.: Al-Kitaab fii Ta`allum al-`Arabiyya (A Textbook for Arabic), Part Two.

V průběhu pátého semestru si zopakujeme, procvičíme a doplníme následující látku:

 • Pasivum a jeho užití v arabštině.
 • "Kána" a jeho sestry.
 • "Inna" a jeho sestry.
 • Označování místa.
 • Diptóta.
 • Komparativ a superlativ.
 • Slabá slovesa.

V průběhu tohoto semestru se dále naučíme:

 • Nepravé genitivní spojení.
 • Stavové věty.
 • Vyjádření údivu.
 • Absolutní zápor.
 • Akuzativ vnitřního objektu.
 • Příslovečná určení důvodu, účelu, zřetele.

Konverzační témata probíraná během tohoto semestru mj. zahrnují:

 • Univerzita a její role ve společnosti.
 • Francouzská okupace Alžírska.
 • Arabští myslitelé a literáti.
 • Tisíc a jedna noc.
 • Arabský jazyk. Spisovná arabština versus dialekty.
 • Liga arabských států.
 • Arabské feministické hnutí.
 • Arabský jazyk.
 • Islámská historie. Islámská civilizace.
 • Židé v Andalusii.
 • Berbeři a jejich původ.
 • Arabský nacionalismus.