Arabština 4
 
   
  NE zkladnm
\ Courses \ Arabština 4

Arabština 4
ROZVRH PŘEDMĚTU V LS 2006
Středa 10.15-13.45 HJ-108
HODNOCENÍ STUDENTŮ V ZÁVĚRU SEMESTRU
30% domácí úkoly, 30% příprava na výuku a aktivita v hodině, 40% průběžné zápočtové testy.
ZÁKLADNÍ UČEBNICE
Brustad, Kristen et al.: Al-Kitaab fii Ta`allum al-`Arabiyya with DVDs (A Textbook for Beginning Arabic), Part One, Second Edition.

V průběhu čtvrtého semestru si zopakujeme, procvičíme a doplníme následující látku:

 • Rozšířené kmeny sloves.
 • Slabá slovesa + slabá slovesa v rozšířených kmenech.
 • "Inna" a její sestry.
 • Užití genitivního spojení.
 • Vztažná zájmena, vztažné věty.
 • Vyjádření záporu v arabštině.

V průběhu tohoto semestru se dále naučíme:

 • Stupňování přídavných jmen.
 • Časování sloves s 2. a 3. souhláskou identickou.
 • Vyjádření "stále ještě" v arabštině.
 • Podmínkové věty, podmiňovací způsob.
 • Podmětné věty typu "jméno + 'an + subjunktiv".

Konverzační témata probíraná během tohoto semestru mj. zahrnují:

 • Život v emigraci.
 • Otázka identity arabských emigrantů v USA.
 • Studium a získávání stipendia.
 • Popis domu.
 • Hledání zaměstnání.
 • Alžírský myslitel Málik bin Nabí.
 • Geografie arabského světa.
 • Islámský kalendář.
 • Psaní dopisů v arabštině.
 • Arabská literatura.
 • Postní měsíc ramadán.
 • Půst u křesťanů.