\ Courses

dot Courses


Arabic Language 4 (AR4) - Arabština 4
ROZVRH PŘEDMĚTU V LS 2006
Středa 10.15-13...
Arabic Language 6 (AR6) - Arabština 6

ROZVRH PŘEDMĚTU V LS 2006
Pondělí 13....
Arab Cinema (ARCI1, ARCI2)
Clash of Civilizations - Střet kultur a civilizací – islám a Evropa
ROZVRH PŘEDMĚTU V LS 2008
Čtvrtek 15.00-16.3...
Modern Islam (MI1, MI2) - Moderní islám
ROZVRH PŘEDMĚTU V LS 2006
Středa 17.35–19....
Modern Islamic Society (MIS) - Vybrané otázky moderní islámské společnosti
ROZVRH PŘEDMĚTU V LS 2006
Středa 15.45–17....
Leading Islamic Thinkers (PISI) - Přední ideologové soudobého islámu
ROZVRH PŘEDMĚTU V ZS 2005
Středa 15.45-17...